>> ارسال اين مطلب به دوستان - هر کس بخواهد از مکتب اهل بیت(ع) درس بگیرد باید خود را شبیه آنان کند | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( هر کس بخواهد از مکتب اهل بیت(ع) درس بگیرد باید خود را شبیه آنان کند ))