خبرگزاری تقریب 26 فروردين 1397 ساعت 12:34 http://www.taghribnews.com/fa/news/324742/درگیری-میان-ارتش-سوریه-مسلحین-آزاد-استان-درعا -------------------------------------------------- عنوان : درگیری میان ارتش سوریه و مسلحین ارتش آزاد در استان درعا -------------------------------------------------- نیروهای ارتش سوریه با برخی از عناصر مسلح گروه ارتش آزاد در استان درعا درگیر شدند. متن : "یوسف علی" عضو اعلام مقاومت در سوریه در گفت وگو با خبرگزاری تقریب (تنا) از درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و عناصر مسلح ارتش آزاد در استان درعا خبر داد. این عضو اعلام مقاومت تصریح کرد: بامداد امروز و پس از هدف قرار گرفتن برخی از مواضع عناصر ارتش آزاد توسط نیروهای ارتش سوریه، برخی از مسلحین ارتش آزاد با نیروهای سوری درگیر شدند. وی ادامه داد: این درگیری ها در منطقه "المنشیه" واقع در استان درعا روی داد که در نتیجه آن ارتش سوریه اقدام به گلوله باران وسیع مواضع ارتش آزاد کرد. یوسف علی خاطرنشان کرد: تاکنون چندین نفر از عناصر مسلح ارتش آزاد جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز در این درگیری زخمی شده اند.