خبرگزاری تقریب 7 مهر 1394 ساعت 13:30 http://www.taghribnews.com/fa/news/206815/حادثه-منا-فاجعه-بزرگ-بي-سابقه-براي-جهان-اسلام-دولت-عربستان-لياقت-اداره-حج-ندارد -------------------------------------------------- عنوان : حادثه منا فاجعه اي بزرگ و بي سابقه براي جهان اسلام است. دولت عربستان لياقت اداره حج را ندارد -------------------------------------------------- متن : به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) ملا عبدالقادر بيضاوي امام جمعه اهل سنت اروميه گفت: حرمين شريفين متعلق به جهان اسلام است و اداره آنها بايد به دست دولت هاي اسلامي صورت بگيرد. وي افزوددامه داد: دولت عربستان لياقت اداره حج را ندارد بنابراين دولت هاي اسلامي بايد وارد عمل شوند امام جمعه اهل سنت اروميه با بيان اينكه هنوز مفقودين و مجروحان زيادي شناسايي و پيدا نشده اند- گفت : مسلمانان مي توانند با برنامه اي منطقي هدايت مراسم حج را به عهده بگيرند و اجازه ندهند به كرات حجاج قرباني عدم مديريت و كينه توزي دولت عربستان شوند.