خبرگزاری تقریب 25 آذر 1397 ساعت 10:27 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/386799/1/ویران-کردن-خانه-ابوحميد-خانواده-5-اسير-ويك-شهيد-فلسطینی-توسط-رژیم-اشغالگر -------------------------------------------------- عنوان : ویران کردن خانه ابوحميد(خانواده 5 اسير ويك شهيد فلسطینی) توسط رژیم اشغالگر تنا -------------------------------------------------- متن :