خبرگزاری تقریب 12 شهريور 1399 ساعت 18:54 http://www.taghribnews.com/fa/news/474574/خشم-کاربران-لبنانی-سفر-ماکرون-بیروت -------------------------------------------------- عنوان : خشم کاربران لبنانی از سفر ماکرون به بیروت -------------------------------------------------- کاربران شبکه های اجتماعی لبنان در اعتراض به سفر امانوئل ماکرون به بیروت، هشتگ #ماکرون #رئیس جمهور فرانسه را منتشر کردند. متن : به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب،کاربران شبکه های اجتماعی لبنان در اعتراض به سفر امانوئل ماکرون به بیروت، هشتگ #ماکرون #رئیس جمهور فرانسه را منتشر کردند. بسیاری از آنان معتقدند که هدف ماکرون از این سفر، اثبات حضورش در صحنه های سیاسی لبنان و احیای قیمومیت فرانسه بر لبنان است. طارق عبود نوشت: هدف ماکرون متهم کردن طبقه فاسد سیاسی، اقتصادی و مالی در لبنان، تعیین مهلت دو هفته ای برای تشکیل کابینه، ترسیم اولویت جهت جلوگیری از فروپاشی لبنان و تدوین جدول زمانی در این زمینه است. پائول مکاری نوشت: وقتی یک لبنانی اوضاع لبنان را تشریح کند او را مسخره می کنند و به حرفش گوش نمی دهند اما وقتی یک خارجی همان حرف را بگوید، قبول می کنند، سیاستمداران فقط زبان زور می فهمند. علی مراد نوشت: ماکرون به گونه ای با مقامهای لبنانی رفتار کرد که گویی زمان امتحان ثلث اول در مدرسه را برای آنان تعیین کرده است. سیمون ابی رمیا عضو فراکسیون لبنان قوی نوشت: فرانسه حساس بودن اوضاع فعلی را درک کرده و با تمام گروههای سیاسی لبنانی دارای رابطه خوبی است. ​​​​​​​مهند نوشت: مکرون برو، کافیست هر چه به روسا، نمایندگان و وزرا توهین کردی، آنان کرامت ندارند و شرم نمی کنند اما ما خجالت می کشیم. ​​​​​​​ایاد ابوشقرا نوشت: سفر مکرون سناریوی جدید یک نمایش بسیار کوتاه و بی محتوا است. محمود ناجی الکیلانی نوشت: دیدار ماکرون و فیروز خطرناکترین نوع اشغالگری است. شربل . ز . برکات نوشت: هدف مکرون دورکردن لبنان از محورهای منطقه ای است مانند همان کاری که کوشید با عراق انجام دهد. ​​​​​​​ بی آر او نوشت: گروههای سیاسی لبنانی فقط با فشار آمریکا و فرانسه حاضرند از نفوذ، امتیازات و سهمشان از قدرت عدول کنند. انتهای پیام/