خبرگزاری تقریب 26 تير 1398 ساعت 15:51 http://www.taghribnews.com/fa/news/430103/نشست-نقش-توسعه-روابط-اقتصادي-بين-كشورهاي-اسلامي-وحدت-جهان-اسلام-خبرگزاری-تقریب-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : نشست «نقش توسعه روابط اقتصادي بين كشورهاي اسلامي در وحدت جهان اسلام» در خبرگزاری تقریب برگزار شد -------------------------------------------------- نشست «نقش توسعه روابط اقتصادي بين كشورهاي اسلامي در وحدت جهان اسلام» با حضور حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس مدیریت و بازار بورس در خبرگزاری تقریب برگزار شد. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000430/nf00430103-1.mp4