خبرگزاری تقریب 3 آبان 1399 ساعت 11:41 http://www.taghribnews.com/fa/news/479722/شیخ-خالد-الملا-بیست-یکمین-کنفرانس-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- مروری بر کنفرانسهای وحدت سالهای پیش(2) عنوان : شیخ خالد الملا در بیست و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی -------------------------------------------------- شیخ خالد الملا رهبر جماعت علمای اهل سنت عراق در بیست و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی نسبت به قدرت رسانه برای ایجاد فتنه بین مسلمانان هشدار دارد. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000479/nf00479722-1.mp4