خبرگزاری تقریب 9 آذر 1399 ساعت 12:40 http://www.taghribnews.com/fa/news/483844/روایت-علی-اکبر-صالحی-درجه-علمی-هسته-ای-شهید-فخری-زاده -------------------------------------------------- عنوان : روایت علی اکبر صالحی از درجه علمی و هسته‌ای شهید فخری‌زاده -------------------------------------------------- تبیین ابعاد مرتبه علمی و هسته‌ای شهید محسن فخری زاده به روایت دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی را در ادامه می‌بینید. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000483/nf00483844-1.mp4