خبرگزاری تقریب 5 تير 1398 ساعت 13:26 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/426892/1/اولین-جلسه-کمیته-فرهنگی-اجتماعی-ورسانه-سی-سومین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : اولین جلسه کمیته فرهنگی، اجتماعی ورسانه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی -------------------------------------------------- اولین جلسه کمیته فرهنگی، اجتماعی و رسانه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز در مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد. متن :