خبرگزاری تقریب 1 مرداد 1398 ساعت 9:56 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/430913/خمینی-افریقا -------------------------------------------------- عنوان : خمینیِ افریقا -------------------------------------------------- مروری بر زندگی شیخ ابراهیم زکزاکی که شش پسرش درعرض یک سال به شهادت رسیدند متن :