خبرگزاری تقریب 6 آبان 1397 ساعت 12:46 http://www.taghribnews.com/fa/news/372530/درسنامه-حفظ-مفاهیم-قرآن-کریم-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : ​«درسنامه حفظ و مفاهیم قرآن کریم» منتشر شد -------------------------------------------------- کتاب «درسنامه حفظ و مفاهیم قرآن کریم» در راستای اجرای طرح بشارت طرح ملی حفظ قرآن کریم منتشر شد. متن : به گزارشخبرگزاری تقریب،کتاب درسنامه حفظ و مفاهیم قرآن کریم از مجموعه فهم زبان قرآن به قلم حمید محمدی، سعید امینایی، محمد نظری و با همکاری جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه منتشر شد. این اثر با به کار بستن تجربه چندین دهه آموزش حفظ، مفاهیم و معارف قرآن تألیف شده است تا در مسیر تربیت حافظِ حاملِ عامل و مورد استفاده نهادها، دستگاه ها و برنامه هایی مانند طرح ملی حفظ قرآن کریم و برنامه بشارت ۱۴۵۲ قرار گیرد. کتاب حاضر شامل ۱۶ درس است که علاوه بر آموزش مفاهیم سوره ناس تا زلزال، به نکاتی مفید و مختصر درباره اهمیت و روش حفظ قرآن کریم پرداخته است. تأکید بر حفظ آیات قرآن کریم، شرح و تفسیر آیات به زبانی ساده، جذاب و نموداری، ترسیم ارتباط بین قرآن و عترت و تقویت ایمان به آن ها و ایجاد پیوند بین آموزه های قرآنی و زندگی روزمره از طریق تبیین سبک زندگی قرآنی برخی از ویژگی های این مجموعه است. شرکت چاپ و انتشارات پوسترهای این طرح ملی و پوسترهای بشارت را در ۴۰۰ هزار نسخه طی مدت سه روز چاپ و در اداره اوقاف استان ها و همچنین مراکز امور قرآنی اداره کل آموزش و پرورش استان ها توزیع کرده است.