خبرگزاری تقریب 18 مرداد 1401 ساعت 11:40 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/560793/روضه-خوانی-مداح-اهل-بیت-ع-خانه-حاج-قاسم -------------------------------------------------- عنوان : روضه‌خوانی مداح اهل بیت(ع) در خانه حاج قاسم -------------------------------------------------- محمود کریمی مداح اهل بیت(ع) ظهر روز عاشورا با حضور در خانه سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی برای خانواده ایشان روضه‌خوانی کرد. متن : محمود کریمی مداح اهل بیت(ع) ظهر روز عاشورا با حضور در خانه سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی برای خانواده ایشان روضه خوانی کرد. او در این روضه خانگی این اشعار را خواند: آنکه می بوسید جبریل امین خاک درش سر در آورد از تنور خانه خولی سرش خواهرش دنبال او می گشت در مقتل یافت او را در تنور نیمه روشن مادرش هر تنوری که غروبی نان درونش پخته اند قدری آتش هست تا دل شب درخاکسترش انتهای پیام/