خبرگزاری تقریب 25 بهمن 1399 ساعت 10:14 http://www.taghribnews.com/fa/news/492870/معرفی-کتاب-تقریبی-74-کتاب-اقلیت-های-مسلمان-مشکلات-راه-کارها -------------------------------------------------- عنوان : معرفی کتاب تقریبی-74|کتاب «اقلیت‌های مسلمان؛ مشکلات و راه کارها» -------------------------------------------------- کتاب حاضر مجموع مقالات عرضه شده در کنفرانس های اسلامي است و موضوع آن پيرامون اقليت های اسلامی است که در کشورهای غير اسلامی با مشکلات عديده ای مواجه اند. متن : به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاباقلیتهای مسلمان؛ مشکلات و راه کارها به نویسندگی آیت الله محمد علی تسخیری و مترجمی محمد مقدس در 144 صفحه به چاپ رسیده است. کتاب حاضر مجموع مقالات عرضه شده در کنفرانسهایاسلامي است و موضوع آن پيرامون اقليت های اسلامی است که در کشورهای غير اسلامی با مشکلات عديده ای مواجه اند. اقليتهای اسلامي که در کشورهای مختلف جهان پراکنده اند، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و سياسی و حتی اقتصادی با گروه های ديگر ساکن در آن کشورها تفاوت فراوانی دارند و در اکثر کشورهای غيراسلامی حق و حقوق آنها رعايت نمی شود. نويسنده با پرداختن به مشکلات اين اقليت ها ، تلاش کرده در مجامع و کنفرانسهای بين المللی، مشكلات اقليت های مسلمان را مطرح كند تا با حمايت ها و ارائه راه کارهای مختلف بتواند بخشی از آنها را رفع نمايد. نويسنده در يکی از مقالات، نشست کارشناسان برنامه ريزی برای حفظ حقوق اقليتهای مسلمان در کشورهای غير عضو در سازمانهمکاری اسلامی را بررسی كرده؛ در پايان آن نتيجه مي گيرد که در حال حاضر دو سياست کلی در جهان حاکم است: يکی مسئله پلوراليسم در عرصه ها و کارزارهای مختلف و ديگری جهاني سازی. نويسنده در پايان کتاب، دلايل نارضايتی و سرکوب اقليت های مسلمان را نام برده، و می نويسد اروپائيان دوست ندارند مسلمانان بر هويت متمايز خود تأكيد كنند؛ چون آن را توهينی بر هويت ملی و حتی هويت اروپايی خود، قلمداد می کنند. وی در پايان، وظيفه مسلمانان را در قبال اين مسئله برشمرده است. انتهای پیام/