خبرگزاری تقریب 9 دی 1397 ساعت 11:22 http://www.taghribnews.com/fa/news/390855/ضرورت-تشكيل-اتحادية-جهاني-علماي-مسلمان-معرفی-نخبگان-امت-اسلامي -------------------------------------------------- «معرفی کتاب‌های تقریبی جهان اسلام»/ کتاب «منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان»-4 عنوان : ضرورت تشكيل "اتحادية جهاني علماي مسلمان" و معرفی نخبگان امت اسلامي -------------------------------------------------- کتاب «منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان» به معرفی نخبگاني از علماي امت اسلامي و ضرورت تشكيل" اتحادية جهاني علماي مسلمان " پرداخته است. متن : گروه اندیشه خبرگزاری تقریب: امروزه دنیاى اسلام که از جهت ذخایر مادى، انسانى، فکرى و تاریخى یکى از بزرگ ترین مجموعه هاى جهان است، بیش از همیشه نیازمند وحدت و تقریب است؛ متمرکز و هم جهت ساختن تلاش ها و توان ها و به جریان انداختن آن در سمت و سوى نجات امت اسلامى، هدف و آرزوی هر مسلمان خیرخواه و دلسوز است و باید دانست که این هدف، جز در سایه ى نزدیک کردن دل گروه اندیشه خبرگزاری تقریب: امروزه دنیاى اسلام که از جهت ذخایر مادى، انسانى، فکرى و تاریخى یکى از بزرگ ترین مجموعه هاى جهان است، بیش از همیشه نیازمند وحدت و تقریب است؛ متمرکز و هم جهت ساختن تلاش ها و توان ها و به جریان انداختن آن در سمت و سوى نجات امت اسلامى، هدف و آرزوی هر مسلمان خیرخواه و دلسوز است و باید دانست که این هدف، جز در سایه ى نزدیک کردن دل ها، فکرها و ایمان ها، دست یافتنی نیست (مقام معظم رهبری). مجمع تقریب یک مجمع جهانی است که سمت و سوی مردمی دارد، این مجمع در تلاش است که روابط خوبی با سازمان های مختلف جهانی ایجاد کند تا در بطن جامعه جای داشته باشد، تفکر تقریب، طیف های وسیعی از متفکران و مصلحان را تشکیل می دهد که از سر دلسوزی و خردمندی این تفکر را دنبال می کنند. تاکنون در باب تقریب منابع بسیاری به چاپ رسیده است که در همین راستا خبرگزاری تقریب طی سلسله گزارش هایی به معرفی کتاب های تقریبی برجسته جهان اسلام پرداخته است که در ادامه می آید: در چهارمین شماره از این گزارش به بررسی کتاب منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مترجم، محمد مقدس می پردازیم: این کتاب که از مجموعه کتاب های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است، در 151 صفحه و26 بخش از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب معاونت فرهنگی به چاپ رسیده است. بخش اول: امت اسلام، هویت و ویژگی ها؛ بخش دوم: امتی با ایمان به خدای یگانه؛ بخش سوم: ایمان به روز رستاخیز؛ بخش چهارم: ایمان به تمامی فرستادگان خدا؛ بخش پنجم: عبادات؛ بخش ششم: اخلاق والا؛ بخش هفتم: وحدت امت اسلامی؛ بخش هشتم: منابع معصوم اسلام (قرآن و سنت)؛ بخش نهم: شریعت، فقه واجتهاد بخش دهم: اسلام، میانه بودن و همه جانبگی بخش یازدهم: اسلام و انسان بخش دوازدهم: اسلام و زن بخش سیزدهم: اسلام و خانواده بخش چهاردهم: اسلام و جامعه بخش پانزدهم: اسلام و اقتصاد بخش شانزدهم: اسلام و مجازاتها بخش هفدهم: اسلام و حکومت بخش هجدهم: اسلام و صلح و جهاد بخش نوزدهم: اسلام و تروریسم بخش بیستم: اسلام و تمدن بخش بیست و یکم: اسلام و اصلاحات بخش بیست و دوم: اسلام و گفت وگو بخش بیست و سوم: اسلام و روابط با غیر مسلمانان بخش بیست و چهارم: اسلام و غرب بخش بیست وپنجم: اسلام و جهانی شدن بخش بیست و ششم: انگارة کلی از جمله فصل های کتاب منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان است. در این کتاب به معرفی نخبگاني از علماي امت اسلامي به تشكيل" اتحادية جهاني علماي مسلمان " فرا می خواند تا آنان را به هم نزديك گرداند و در رويارويي با مواضعي كه در پيوند با امت مسلمان در شرق و غرب اين كرة خاكي مطرح مي شود، صفوفشان را متحد سازد. این کتاب بويژه مسلمانان را مورد خطاب قرار داده است، و از آنان می خواهد پيرامون آن گرد آيند و هرگونه فراخوان تفرقه افكنانه، افراطي و تحجر آميز را از میان بردارند؛ و در عين حال در خطاب به افكار عمومي جهاني اذعان دارد، خطوط اصلي انديشه های اسلام بزرگ كه پايان بخش رسالت هاي آسماني است و نيز موضع گيري هاي آن در برابر مسائل عمدة مطرح در جهان معاصر را معرفي کند. همچنین در ادامه برای دریافت نسخه این کتاب به صورت Pdf بر روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000390/nf00390855-1.pdf انتهای پیام/