خبرگزاری تقریب 15 دی 1397 ساعت 14:59 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/392457/چهل-یکمین-راهپیمایی-جمعه-بزرگ-بازگشت -------------------------------------------------- عنوان : چهل و یکمین راهپیمایی جمعه بزرگ بازگشت -------------------------------------------------- فلسطینیان چهل و یکمین راهپیمایی جمعه بزرگ بازگشت را با شعار «مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» در نوار غزه برگزار کردند. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000392/nf00392457-1.flv