>خبرگزاری تقریب 21 آبان 1398 ساعت 12:28 http://www.taghribnews.com/fa/news/442442/كليپ-سی-سومین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی-2 -------------------------------------------------- عنوان : كليپ سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی(2) -------------------------------------------------- كليپ سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که قرار است طی روزهای 23 الی 25 آبان ماه برگزار شود، منتشر شد. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000442/nf00442442-1.mp4