خبرگزاری تقریب 10 آذر 1397 ساعت 17:23 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/382124/1/دیدار-رئیس-سازمان-دیانت-ترکیه-معاونت-بین-الملل-دفتر-مقام-معظم-رهبری-1 -------------------------------------------------- عنوان : دیدار رئیس سازمان دیانت ترکیه با معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری(1) -------------------------------------------------- متن :