خبرگزاری تقریب 11 آذر 1400 ساعت 8:45 http://www.taghribnews.com/fa/interview/528889/قدرت-طلبی-یکی-دلایل-بروز-نزاع-میان-مسلمانان -------------------------------------------------- اندیشمند نیجریه ای در گفت وگو با تقریب: عنوان : قدرت طلبی یکی از دلایل بروز نزاع در میان مسلمانان است -------------------------------------------------- نگاهی به تاریخ و جنگهایی که در جهان اسلام شکل گرفته، نشان می دهد که قدرت طلبی و نگاه سیاسی یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد چنین جنگ ها و اختلافاتی است . متن : تاج الدین یوسف محقق و استاد دانشگاه نیجریه ای در گفتگو با تقریب با بیان اینکه می توان با رجوع بـه اشتراکات دینی ابتدا در میان صاحبنظران و متفکران و پژوهشگران روندی مبتنی بر گفت و گو و هم اندیشی برقرار کرد، گفت: این راهبرد فضا را برای انجام گفت وگو میان رهبران سیاسی جوامع مسلمان نیز بر اساس محورهای مشترک مساعد می کند. او در ادامه اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف درباره گفت وگوی دینی در میان مسلمانان عدم فهم و شناخت مناسب ملاحظات فکری و امنیتی و مذهبی یکدیگر است که خود این امر نشان می دهد سازوکاری مشخص و سازمان یافته با هدف ایجاد نزدیکی و تعامل و مباحثه در میان مذاهب اسلامی شکل نگرفته است. حال آنکه نادیده گرفتن اختلافاتی که در فرع دین میان مسلمانان وجود دارد، راه مناسبی برای رسیدن برای همگرایی و تحقق آرمان وحدت در اسلام است. تاج الدین یوسف در ادامه بیان داشت: وجود اختلاف نظر در فرعیات به خودی خود امر مذمومی در دین اسلام به شمار نمی آید اما اگر این اختلافات به اندازه ای گسترده شود تا جایی که اصل خواسته ها و اصول دین ازجمله وحدت را زیر سوال ببرد، می تواند منجر به نزاع و ایجاد بحران در جوامع مسلمان گردد. یکی از اصلی ترین این اختلافات، چالش هایی است که تحت عنوان شیعه و سنی در میان مسلمانان به وجود آمده است. او با اشاره به دسته بندی شیعه و سنی در میان مسلمانان افزود: یکی از بهترین مثال اختلاف در میان پیـروان اسـلام چالش هایی است که گاه به گاه به اشکال متفاوت و با شعار سنی و شیعه به وجود می آید و سبب درگیری نظامی و اقدامات خشونت بار می شود. در همین زمینه نگاهی به تاریخ و جنگهایی که در جهان اسلام شکل گرفته، نشان می دهد که قدرت طلبی و نگاه سیاسی یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد چنین جنگ ها و اختلافاتی است . به گفته تاج الدین یوسف حکومت های مسلمان با تکیه صرف بر منافع سیاسی و اقتصادی خود به اختلافات دینی دامن زده و فضایی را هم برای دشمنان فراهم کرده تا با نفوذ در میان ملتهای مسلمان اهداف و خواسته های خود را دنبال کنند. بنابراین اگر حکومت های اسلامی تحت تاثیر نفوذ بیگانگان قرار گیرند، فرصت اختلاف در میان مسـلمین فـراهم می شود. انتهای پیام/