خبرگزاری تقریب 24 شهريور 1395 ساعت 13:29 http://www.taghribnews.com/fa/news/244900/علما-صدای-خود-قبال-کشتار-مردم-رساتر-کنند -------------------------------------------------- اشرف غنی: عنوان : علما صدای خود را در قبال کشتار مردم رساتر کنند -------------------------------------------------- رئیس جمهوری افغانستان از روحانیون و علمای افغانستان خواست تا صدای خود را در قبال کشتار مردم و اطفال رساتر کنند. متن : به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "محمد اشرف غنی" در دیدار شماری از علمای اهل تسنن و تشیع افغانستان گفت: قانون اساسی ما مبتنی بر ارزش های اسلامی و اجرای آن یکی از آرزو های ما است. وی تأکید کرد که نقش علما در هدایت ملت سازنده خواهد بود. اشرف غنی همچنین گفت: برای تمامی شهرستان های فاقد مسجد این کشور، مساجد مجهز و مناسب ساخته می شود و به همین منظور و برای اولین بار بودجه ای معادل 400 میلیون افغانی(حدود شش میلیون دلار) برای این کار در نظر گرفته شده است.