خبرگزاری تقریب 14 آذر 1400 ساعت 9:26 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/529391/1/بازدید-سرزده-رئیس-جمهور-محله-شهید-هرندی-تهران -------------------------------------------------- عنوان : بازدید سرزده رئیس جمهور از محله شهید هرندی تهران -------------------------------------------------- متن :