خبرگزاری تقریب 8 آذر 1400 ساعت 19:41 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/528725/1/اولین-نشست-هیئت-علمی-سی-ششمین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : اولین نشست هیئت علمی سی و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی -------------------------------------------------- متن :