خبرگزاری تقریب 18 خرداد 1398 ساعت 11:24 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/423631/اروپا-سهمش-بپردازد-غیر-این-صورت-مواد-گرمی-کشورش-جمع-کند -------------------------------------------------- واکنش سردار زاهدیان به عدم حمایت اروپا در مبارزه با مواد مخدر عنوان : اروپا سهمش را بپردازد، در غیر این صورت مواد را گرمی در کشورش جمع کند -------------------------------------------------- متن : منبع: ایرنا