>خبرگزاری تقریب 2 مرداد 1399 ساعت 12:16 http://www.taghribnews.com/fa/news/470170/انتشار-اولین-بار-هدف-قرار-گرفتن-افسر-صهیونیست-توسط-مقاومت-فلسطین -------------------------------------------------- عنوان : انتشار برای اولین بار؛ هدف قرار گرفتن افسر صهیونیست توسط مقاومت فلسطین -------------------------------------------------- به تازگی شبکه المیادین فیلمی از لحظه هدف گرفتن یک افسر صهیونیست توسط مقاومت فلسطین را منتشر کرد. متن : شبکه المیادین به تازگی و برای اولین بار فیلمی از یک عملیات شاخه نظامی جنبش مقاومت مردمی فلسطین که در جنگ ۲۰۱۴ علیهغزهاتفاق افتاده بود، منتشر کرد. طی این عملیات تک تیراندازان گردان های صلاح الدین، یکی از افسرانصهیونیستدر یگان شناسایی تیپ چتربازان را در مرز غزه مورد هدف قرار دادند. http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000470/nf00470170-1.mp4