خبرگزاری تقریب 22 بهمن 1398 ساعت 15:03 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/451171/1/حضور-سخنرانی-دبیر-کل-مجمع-تقریب-جمع-راه-پیمایان-22بهمن-شهریار -------------------------------------------------- عنوان : حضور و سخنرانی دبیر کل مجمع تقریب در جمع راه پیمایان 22بهمن شهریار -------------------------------------------------- متن :