خبرگزاری تقریب 20 مهر 1400 ساعت 19:13 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/522415/1/هجدهمین-جلسه-ستاد-اجرایی-سی-پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : هجدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی -------------------------------------------------- متن :