خبرگزاری تقریب 22 مرداد 1398 ساعت 13:21 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/433982/نیازی-ورود-پلیس-مسئله-حجاب-نیست-اگر-دستگاه-ها-وظیفه-شان-عمل-کنند -------------------------------------------------- عنوان : نیازی به ورود پلیس در مسئله حجاب نیست، اگر دستگاه‌ها به وظیفه‌شان عمل کنند -------------------------------------------------- سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، بیان کرد در مسئله حجاب اگر دستگاه ها به وظیفه شان عمل کنند نیاز به ورود پلیس نیست. متن : منبع: تسنیم