خبرگزاری تقریب 5 آذر 1398 ساعت 16:19 http://www.taghribnews.com/fa/news/443467/واکنش-رهبر-انقلاب-نشان-خارجی-لباس-تولید-داخل -------------------------------------------------- عنوان : واکنش رهبر انقلاب به نشان خارجی لباس تولید داخل -------------------------------------------------- روایت رهبر انقلاب از هنگامی‌ که یک لباس ساخت داخل را با نشان خارجی برای ایشان آورده بودند، ببینید. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000443/nf00443467-1.mp4