>>خبرگزاری تقریب 15 آذر 1394 ساعت 10:10 http://www.taghribnews.com/fa/news/213958/ادامه-تخریب-خانه-درقدس-تظاهرات-اعتراض-بسته-شدن-مجدد-گذرگاه-رفح -------------------------------------------------- عنوان : ادامه تخریب خانه ها درقدس/ تظاهرات و اعتراض به بسته شدن مجدد گذرگاه رفح -------------------------------------------------- کارکنان شهرداری بیت المقدس 5 اخطاریه تخریب واحد های مسکونی و تجاری شهرک "سلوان" به مالکان آنها تحویل دادند. متن : به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، کارکنان شهرداری صهیونیستی بیت المقدس روز گذشته به همراه شماری از نظامیان اسرائیلی به محله های عین اللوزه و البستان و بئرایوب در شهرک سلوان حمله و از تعدادی از خیابان ها و کوچه های آن تصویر برداری کردند. ماموران صهیونیستی 5 مورد اخطاریه برای تخریب خانه های شهرک سلوان به فلسطینیان ساکن این منطقه تحویل دادند؛ برخی از این خانه ها قدمت بیش از 17 ساله دارد و تعدادی از خانوارهای فلسطینی در آنها زندگی می کنند. این شهرک از هفته گذشته، آماج حملات ویرانگرانه ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار گرفته است. خبر دیگر اینکه، صدها دانشجو و بیمار فلسطینی در اعتراض به بسته شدن مجدد گذرگاه مرزی رفح، در مقابل آن تظاهرات کردند و خواستار بازگشایی این گذرگاه شدند. شمار زیادی از بیماران و دانشجویان فلسطینی به دلیل بسته شدن مجدد این گذرگاه مجبور شدند، در سالن خارجی این گذرگاه که فاقد هرگونه سیستم گرمایشی بود بمانند، به امید اینکه مراجع مصری به آنان اجازه عبور از این گذرگاه به سمت مصر را بدهند. مقامات مصری پنجشنبه گذشته این گذرگاه را پس از 100 روز برای دو روز باز کردند و بامداد دیروز باردیگر این گذرگاه را بستند که این اقدام خشم فلسطینیان را برانگیخت.