خبرگزاری تقریب 2 تير 1398 ساعت 12:46 http://www.taghribnews.com/fa/note/426277/جهان-بینی-سیاسی-حاکم-کشورهای-اسلامی-تاثیر-همگرایی -------------------------------------------------- یادداشت دکتر علی ملکی(نیکی ملکی): عنوان : جهان‌بینی سیاسی حاکم بر کشورهای اسلامی و تاثیر آن بر همگرایی اسلامی -------------------------------------------------- در حال حاضر تشکیل نشدن حکومت‌های مردمی در بخش وسیعی از کشورهای اسلامی موجب شده تا مردم‌سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و شیوه‌های انتقال قدرت شکل بیرونی و نهادینه به خود نگیرد. همچنین در بسیاری از کشورهای مسلمان جدایی میان دولت و جامعه مدنی موجب جلوگیری از ایجاد واحدهای پایدار کشور- ملت شده است. متن : گروه اندیشه خبرگزاری تقریب: دکتر علی ملکی(نیکی ملکی)مدیرکل مراکز و موسسات تقریبی: شناخت جهان بینی سیاسی از این جهت مهم است که تعامل یا تقابل میان دولت های اسلامی ارتباط مستقیمی به آن دارد. در این مبحث مهمترین عوامل این تعامل و تقابل را بررسی می کنیم. هر بازیگر تصویری از نوع مناسبات قدرت در سطح بین المللی نزد خود دارد که از آن به جهان بینی سیاسی آن بازیگر تعبیر می شود. این جهان بینی شامل پاسخ هایی است که بازیگر برای سؤال های خود دارد ازجمله: بازیگران حاضر در معادلات قدرت کدام اند؟ سهم هر یک از بازیگران در بازی قدرت و نظام جهانی به چه میزان است؟ عوامل مؤثر در تصمیم گیری آنان کدام است؟ (بیلیس و دیگران؛ 1382؛ 70-44) بر اساس تحلیل صاحب نظران و سیاست مداران، جهان بینی سیاسی حاکم بر کشورهای اسلامی از نوع آنارشیک است. در این نوع جهان بینی سیاسی، تعارض درونی با بازیگران داخلی نسبت به تعامل با آن ها بیشتر است و بازیگران داخلی بیشتر به عنوان معارض و مخالف عمل می کنند و برعکس بازیگران بیرونی نقش متحد و مؤتلف دارند. ظرفیت های کشورهای اسلامی در تبدیل بازیگران منتقد و بی طرف داخلی به متحدان بسیار پایین است، برعکس این ظرفیت در بازیگران بیرونی بالا است. در پرتو چنین دیدگاهی همکاری و همراهی با بازیگران داخلی به دلیل اتحاد با بازیگران خارجی بسیار شکننده و متزلزل خواهد بود. (هالیستی؛ 1383؛ 200-93؛ مورگنتا؛ 1379؛ 65-33) بر همین اساس رشد سیاسی در اکثر کشورهای عربی و اسلامی در مرحله تکوین بوده و تا مرحله توسعه و رشد فاصله بسیاری دارد و دستیابی به زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و کاربرد آن در روابط متقابل کشورهای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، ضرورت این نوع از جهان بینی سیاسی برای جهان اسلام برای این است که برآیند واگرایی در میان این کشورها نسبت به همگرایی از ضریب بالایی برخوردار است. همچنین در فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی نبود بلوغ سیاسی در کشورهای اسلامی و عربی و ساختار ناهمگون حکومت های جهان اسلام و ظهور پی درپی دولت های انقلابی موجب تشدید این نوع از واگرایی ها در کشورهای اسلامی شده است. در حال حاضر تشکیل نشدن حکومت های مردمی در بخش وسیعی از کشورهای اسلامی موجب شده تا مردم سالاری در هاله ای از ابهام قرار گیرد و شیوه های انتقال قدرت شکل بیرونی و نهادینه به خود نگیرد. همچنین در بسیاری از کشورهای مسلمان جدایی میان دولت و جامعه مدنی موجب جلوگیری از ایجاد واحدهای پایدار کشور- ملت شده است و مشروعیت دولت ها را به بحرانی فراگیر تبدیل کرده است. این نوع از ناهمگونی در حکومت های اسلامی دامنه همگرایی و وحدت را در کشورهای منطقه تضعیف کرده و روند همگرایی و وحدت در جهان اسلام را به تعویق انداخته است. l