خبرگزاری تقریب 25 شهريور 1400 ساعت 14:47 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/519021/1/ورود-تانکرهای-حامل-سوخت-ایران-لبنان -------------------------------------------------- عنوان : ورود تانکرهای حامل سوخت ایران به لبنان -------------------------------------------------- متن :