خبرگزاری تقریب 29 مهر 1399 ساعت 11:23 http://www.taghribnews.com/fa/news/479323/عادی-سازی-روابط-رژیم-صهیونیستی-تهدیدی-مستقیم-امنیت-ثبات-منطقه -------------------------------------------------- امیر حاتمی: عنوان : عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه -------------------------------------------------- امیر حاتمی در گفت‌وگویی اعلام کرد: عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه است؛ هرگونه تهدید از جانب اسرائیل با پاسخ فوری، روشن و مستقیم مواجه خواهد شد. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000479/nf00479323-1.mp4