خبرگزاری تقریب 5 اسفند 1399 ساعت 12:34 http://www.taghribnews.com/fa/news/494163/روایت-سرلشکر-باقری-بمبی-خودروی-حاج-قاسم-مورد-هدف-قرار -------------------------------------------------- عنوان : روایت سرلشکر باقری از بمبی که خودروی حاج قاسم را مورد هدف قرار داد -------------------------------------------------- متن : http://www.taghribnews.ir/images/docs/files/000494/nf00494163-1.mp4