خبرگزاری تقریب 4 ارديبهشت 1390 ساعت 14:41 http://www.taghribnews.com/fa/news/47149/بی-احترامی-خلفای-راشدین-مردود -------------------------------------------------- آیت‌الله وحید خراسانی: عنوان : بی‌احترامی به خلفای راشدین مردود است -------------------------------------------------- آیت‌الله "وحید خراسانی" در درس خارج فقه خود، بی‌احترامی به خلفای راشدین را مردود دانست و از شاگردان خود خواست همانند گذشته از این گونه اعمال خودداری کنند. متن : به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا): در حاشیه برگزاری درس خارج فقه آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشان با نهی از بی احترامی به خلیفه دوم از شاگردان خود خواست همانند گذشته، از توهین به خلفایراشدین پرهیز کنند. بر اساس این گزارش، آیت الله العظمی وحید خراسانی در حین درس، روایتی از کتاب تفسیر کبیر امام فخر رازی را قرائت کردند و در حین قرائت این روایت، پس از ذکر نام خلیفه دوم اهل تسنن،عبارت (رضی الله عنه) را به کار بردند. واکنش آیت الله العظمی وحید خراسانی نسبت به توهین بهخلفا و نماد های برادران اهل سنت، در گذشته به طور صریح توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر مراجع نیز تایید شده است،چرا که لزوم حفظ وحدت میان شیعه و سنی در این برهه حساس تاریخی که اسلام از سوی دشمنان فراوانی مورد حمله آشکار و پنهان قرار دارد، بر کسی پوشیده نیست.