خبرگزاری تقریب 21 بهمن 1398 ساعت 13:18 http://www.taghribnews.com/fa/news/451043/سخن-نگاشت-دیدار-فرماندهان-کارکنان-نیروی-هوایی-ارتش -------------------------------------------------- عنوان : سخن نگاشت// دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش -------------------------------------------------- متن :