خبرگزاری تقریب 2 ارديبهشت 1398 ساعت 14:59 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/416203/1/چهارمین-جلسه-دادگاه-حسین-فریدون -------------------------------------------------- عنوان : چهارمین جلسه دادگاه حسین فریدون -------------------------------------------------- چهارمین جلسه دادگاه حسین فریدون مشاور رئیس جمهور، صبح دوشنبه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه و به صورت غیر علنی برگزار شد. متن :