خبرگزاری تقریب 7 بهمن 1399 ساعت 15:57 http://www.taghribnews.com/fa/news/490931/مشکل-خاموشی-ها-افزایش-مصرف-برق-بخشی-قطعی-ها-جبران-مازاد-نیاز-سوخت-نیروگاه-هاست -------------------------------------------------- عنوان : مشکل خاموشی‌ها از افزایش مصرف برق است/ بخشی از قطعی‌ها برای جبران مازاد نیاز سوخت نیروگاه‌هاست -------------------------------------------------- مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه «ما متناسب با سال قبل و حتی بیشتر، تأمین گاز برای نیروگاه ها کرده ایم»، گفت: مشکل خاموشی‌ها از ما نیست از افزایش مصرف برق است. متن : چند روزی است، که شاهد قطعی برق در مناطقی از کشور هستیم و سیل نارضایتی مردم از خاموشی ها روانه نهادهای مختلف دولتی و خصوصی می شود. بررسی پیام های دریافتی از سوی مخاطبان مشخص کننده حجم تاثیر برق در زندگی روزمره مردم و ضرر بی نهایت از قطع شدن این حامل انرژی است. با این حال این قطعی برق همچنان ادامه دارد. در همین رابطه شرکت توزیع نیروی برق چند استان کشور از جمله تهران بزرگ برنامه احتمالی خاموشی های خود اعلام کردند. در همین رابطهخبرگزاری تسنیمگفت وگویی با حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران انجام داده است که بخش های مهم آن در ادامه می آید. خاموشی ها از افزایش مصرف برق است - مشکل خاموشی ها از ما نیست و از افزایش مصرف برق است. - مصرف برق امسال بیش از برنامه های اعلامیوزارت نیروبوده، از اینرو بخشی از این خاموشی ها به خاطر افزایش مصرف برق و به تبع آن افزایش مصرف سوخت معادل نیروگاهی بیش از برنامه اعلامی قبلی بوده است. بخشی از خاموشی ها برای جبران مازاد نیاز سوخت نیروگاه هاست - برنامه اعلامی وزارت نیرو تأمین نیاز مصرف ۱۸۰ میلیون مترمکعبی سوخت معادل برای نیروگاه ها بود، در حالی که در برخی روزها این نیاز سوخت در نیروگاه های کشور به بیش از ۱۹۰ میلیون مترمکعب رسید. - بخشی از این خاموشی ها شاید در جهت جبران مازاد نیاز سوخت نیروگاه ها باشد. ۳.۵ میلیارد مترمکعب سوخت گاز بیشتری به نیروگاه ها تحویل دادیم - میانگین سوخت تحویلی به نیروگاه ها مهم است، ما از اول امسال تا امروز، حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته به نیروگاه های کشور تحویل داده ایم و از این رقم، ۵۰۰ میلیون مترمکعب مازاد عرضه، در همین روزهای سرد سال بود. - ما متناسب با سال قبل و حتی بیشتر، تأمین گاز برای نیروگاه ها کرده ایم. بار افزایش مصرف گاز خانگی را به نیروگاه ها تحمیل نکردیم - ما بار افزایش مصرف گاز در بخش خانگی را از طریق دیگری جز محدودیت نیروگاهی جبران کرده ایم. - ما افزایش مصرف گاز بخش خانگی را به نیروگاه ها تحمیل نکردیم بلکه سوخت گاز تحویلی به نیروگاه ها بیش از سال گذشته بوده است. - در نیروگاه ها رشد مصرف سوخت به تبع رشد مصرف برق در کشور رخ داده و اگر رشد مصرف برق در زمستان امسال نداشتیم، چه بسا خاموشی هم نداشتیم.