خبرگزاری تقریب 30 مهر 1399 ساعت 12:55 http://www.taghribnews.com/fa/news/479448/سخنرانی-آیت-الله-تسخیری-بیستمین-کنفرانس-وحدت -------------------------------------------------- مروری بر کنفرانسهای وحدت سالهای پیش (1) عنوان : سخنرانی آیت الله تسخیری در بیستمین کنفرانس وحدت -------------------------------------------------- سیره و سنت رسول اکرم(ص) مظهر کامل حق و عدل و رحمت برای بشریت و همبستگی و وحدت برای امت و تبلور همه فضیلتهای ذاتی اوست. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000479/nf00479448-1.mp4