خبرگزاری تقریب 13 آبان 1399 ساعت 10:39 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/480699/1/وبینار-عادی-سازی-روابط-کشور-های-عربی-رژیم-صهیونیستی -------------------------------------------------- عنوان : وبینار عادی سازی روابط کشور های عربی با رژیم صهیونیستی -------------------------------------------------- متن :