خبرگزاری تقریب 14 آبان 1398 ساعت 13:21 http://www.taghribnews.com/fa/news/441863/حضور-شیخ-احمد-الزین-یازدهمین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی-تأکید-ضرورت-مقابله-اسرائیل -------------------------------------------------- عنوان : حضور شیخ احمد الزین در یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی/تأکید بر ضرورت وحدت برای مقابله با اسرائیل -------------------------------------------------- شیخ احمد الزین از علمای اهل سنت لبنان در یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در سال 1377 در تهران برگزار شد، بر ضرورت مقابله همه جانبه با اسرائیل به عنوان دشمن همه مسلمانان تأکید کرده و یکی از راههای مقابله با این رژیم اشغالگر را تحقق وحدت عملی بین تمام مسلمانان برشمرد. متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000441/nf00441863-1.mp4