خبرگزاری تقریب 27 شهريور 1398 ساعت 12:59 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/437679/1/گزارش-تصویری-ششمین-جلسه-کمیته-فرهنگی-اجتماعی-رسانه-سی-سومین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری| ششمین جلسه کمیته فرهنگی، اجتماعی و رسانه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی -------------------------------------------------- در آستانه «سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» ششمین جلسه کمیته فرهنگی، اجتماعی و رسانه در دفتر معاونت اجتماعی مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد. متن :