خبرگزاری تقریب 2 شهريور 1389 ساعت 6:09 http://www.taghribnews.com/fa/news/24232/خداوند-انسان-دارای-اختیار-آفریده-مسیر-صحیح-زندگی-او-نشان-داده -------------------------------------------------- آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی: عنوان : خداوند انسان را دارای اختیار آفریده و مسیر صحیح زندگی را به او نشان داده است -------------------------------------------------- آیت الله موسوی اردبیلی در جلسه تفسیر سوره دهر، این سوره را به عنوان سوره انسان شناسی معرفی نموده و گفت: هرچند این سوره از نظر تعداد آیات یکی از کوتاهترین سوره های قرآن است، اما خداوند در آن از جهات مختلف به بررسی انسان پرداخته است . متن : خبرگزاری تقریب (تنا): موسوی اردبیلی خاطرنشان کرد: در دیگر سوره های قرآن شاهد پرداختن به چندین موضوع هستیم، امادر این سوره از ابتدا تا انتها خداوند تنها به مسئله انسان شناسی می پردازد . این مرجع تقلیدبا اشاره به چگونگی خلقت انسان توسط خداوند، گفت: هرچند در ابتدای خلقت انسان، بسیاری از فرشتگان نسبت به این امر اعتراض کردند، اما خداوند بزرگ در اراده خود مصمم بودند . آیت الله موسوی اردبیلیافزود: پس از آفرینش انسان بر روی کره خاکی آنها طی گذشت زمان، تولید نسل کرده و در زمین گسترده شدند. وی تاکید کرد: خداوند انسان را دارای اختیار آفریده و مسیر صحیح زندگی بشر را به او نشان داده، تا هرکدام را که می خواهد انتخاب کند؛ بنابراین عده ای دنبال اعمال نیک و عده ای هم گمراه شدند . آیت الله موسوی اردبیلی اظهار داشت:از دیدگاه قرآن افراد خوب و بد با هم یکسان نیستند؛ افرادی که در این دنیا مشغول اعمال صالح از جمله خدمت به مردم شوند، در آن دنیا مسرور و جایگاهشان بهشت است، اما سرنوشت کافران و جاه طلبان نیز چیزی جز جهنم و عذاب نخواهد بود.