خبرگزاری تقریب 5 آبان 1400 ساعت 15:05 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/524527/1/بازدید-جمعی-میهمانان-لبنانی-کنفرانس-وحدت-دانشگاه-مذاهب-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : بازدید جمعی از میهمانان لبنانی کنفرانس وحدت از دانشگاه مذاهب اسلامی -------------------------------------------------- جمعی از میهمانان لبنانی کنفرانس وحدت پیش از ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشگاه مذاهب اسلامی با سرپرست و کارکنان این دانشگاه دیدار کردند. متن :