خبرگزاری تقریب 12 مرداد 1399 ساعت 8:33 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/471067/سیزدهمین-نشست-تحلیلی-خبرگزاری-تقریب-موضوع-دیپلماسی-وحدت-اسلامی-اندیشه-مقام-معظم-رهبری -------------------------------------------------- عنوان : سیزدهمین نشست تحلیلی خبرگزاری تقریب با موضوع دیپلماسی وحدت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری -------------------------------------------------- در دیپلماسی وحدت اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری با 3 محور مواجه هستیم اول: تعریف دیپلماسی وحدت، دوم موانع پیش روی وحدت اسلامی و محور سوم پیشنهادها و راهکارهای رهبر معظم انقلاب است. متن : حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب: در ادامه سلسله نشست های تحلیلی- تخصصیخبرگزاری تقریبسیزدهمین نشست به دلیل شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی و آنلاینپیرامون موضوع"دیپلماسی وحدت در اندیشه مقام معظم رهبری"برگزار شد. بر این اساس با دکتر حامد رستمی نجف آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی به گفتگو نشسته ایم که فایل تصویریآن در ادامه آمده است: http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000471/nf00471067-1.mp4 انجام گفتگو: سید مهدی موسوی