خبرگزاری تقریب 26 آبان 1399 ساعت 13:06 http://www.taghribnews.com/fa/news/482281/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-خطاب-ابومهدی-مهندس -------------------------------------------------- عنوان : رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ابومهدی مهندس -------------------------------------------------- رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ابومهدی مهندس در حیاط بیت رهبری فرمودند: هر شب به اسم تو را دعا میکنم، ابومهدی! متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000482/nf00482281-1.mp4