خبرگزاری تقریب 3 شهريور 1389 ساعت 11:13 http://www.taghribnews.com/fa/news/24368/مسلمانان-مسیحیان-مصر-افطاری-وحدت-ملی -------------------------------------------------- عنوان : مسلمانان و مسیحیان مصر در افطاری وحدت ملی -------------------------------------------------- جوانان مسلمان و مسیحی مصر در نخستین مراسم افطار با عنوان "وحدت ملی" شرکت کردند. متن : به گزارش تقریب(تنا)، به نقل از پایگاه خبری "محیط"، به همت مرکز جمعیت های جوانان مسلمان و با همکاری اتحادیه جوانان مسیحی مصر ،نخستین مراسم افطار با عنوان "وحدت ملی" در این کشور برگزار شد. "الانبا بسنتی" اسقف حلوان دراین مراسم در سخنانی ، این مراسم را بیانگر حقیقت ملت مصر دانست کهمرکب از همه گروه ها و طوایف است . ویگفت: این مراسم پاسخی به غرض ورزان بوده و بر انسجام مسلمانان و مسیحیان در مصر را مورد تاکیدقرار می دهد. ویحضور بیش از هزار تن از مسئولین و شخصیت ها در این مراسم را نشانی ا ز اهمیت نقش جوانان مسلمان و مسیحی در بنای اصول دین مبتنی بر اعتدال و میانه روی و همچنین از بین بردن هرگونه خشونت و فتنه های قومی دانست.