خبرگزاری تقریب 24 آبان 1398 ساعت 9:24 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/442752/1/اتحادیه-قهرمانان-ورزشی-جهان-اسلام -------------------------------------------------- عنوان : اتحادیه قهرمانان ورزشی جهان اسلام -------------------------------------------------- متن :