خبرگزاری تقریب 16 بهمن 1398 ساعت 14:24 http://www.taghribnews.com/fa/news/450500/اعلام-اسامی-نامزدهای-انتخابات-پنجمین-دوره-مجلس-خبرگان-رهبری -------------------------------------------------- اطلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور؛ عنوان : اعلام اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری -------------------------------------------------- در اطلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند اعلام شد­. متن : به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند، اعلام شد. متن کامل اطلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: در اجرای "ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری" اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند به شرح ذیل اعلام می گردد: حوزه انتخابیه استان تهران: انتهای پیام/