خبرگزاری تقریب 16 تير 1398 ساعت 9:32 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/428343/بوسه-رهبر-انقلاب-لباس-یکی-شهدا -------------------------------------------------- عنوان : بوسه رهبر انقلاب بر لباس یکی از شهدا -------------------------------------------------- فیلم منتشر نشده از بوسه رهبر انقلاب بر لباس یکی از شهدا به درخواست دختر شهید را ببینید. متن :