خبرگزاری تقریب 23 شهريور 1400 ساعت 13:45 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/518794/1/تزریق-واکسن-ایرانی-فخرا-حضور-وزیر-دفاع -------------------------------------------------- عنوان : تزریق واکسن ایرانی فخرا با حضور وزیر دفاع -------------------------------------------------- متن :