خبرگزاری تقریب 26 مرداد 1401 ساعت 16:06 http://www.taghribnews.com/fa/news/561895/برده-داری-کار-اجباری-علیه-مسلمانان-اویغور-چین -------------------------------------------------- گزارش سازمان ملل تایید کرد؛ عنوان : برده‌داری و کار اجباری علیه مسلمانان اویغور در چین -------------------------------------------------- گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که اتهامات پیشین به حکومت کمونیستی چین علیه مسلمانان سین کیانگ تایید شده و مسلمانان مجبور به بردگی و کار اجباری هستند. متن : به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، گزارش یک کارشناس مستقل سازمان ملل حاکی از آن است که اقلیت ها در منطقه سین کیانگ چین به کار اجباری در بخش هایی مانند کشاورزی و تولید فراخوانده شده اند که می تواند به عنوان بردگی به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. پکن به بازداشت بیش از یک میلیون اویغور و سایر اقلیت های مسلمان در سین کیانگ و همچنین انجام عقیم سازی اجباری زنان و کار اجباری متهم شده است. ایالات متحده و قانونگذاران در سایر کشورهای غربی تا آنجا پیش رفته اند که چین را به ارتکاب نسل کشی علیه گروه های اقلیت متهم کرده اند، اتهاماتی که پکن آنها را رد می کند. پکن می گوید: تنها برای جلوگیری از حملات تروریستی و جدایی طلبی، مسائل امنیتی را در این استان دورافتاده اجرا کرده است. تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در این گزارش به دو سیستم دولتی اجباری در چین اشاره کرده که در آنها کار اجباری رخ داده است. وی برای تهیه این گزارش به مصاحبه با قربانیان و همچنین مشورت با اتاق های فکر و گروه های حقوق بشری اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: در حالی که این برنامه ها ممکن است فرصت های شغلی برای اقلیت ها ایجاد کند و درآمد آنها را افزایش دهد اما گزارشگر ویژه معتقد است که شاخص های کار اجباری که به ماهیت غیرارادی کار انجام شده توسط جوامع آسیب دیده اشاره می کند، در بسیاری از موارد وجود داشته است. ماهیت و گستره اختیارات اعمال شده بر کارگران از جمله نظارت بیش از حد و شرایط زندگی و کار آزاردهنده می تواند به عنوان یک جنایت علیه بشریت به بردگی تبدیل شود که مستلزم تحلیل مستقل بیشتری است. گزارشگران ویژه کارشناسان مستقلی هستند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می شوند، اما از طرف سازمان جهانی صحبت نمی کنند. گفتنی است میشل باشله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل چندی پیش به سین کیانگ سفر کرد اما سفر او توسط ایالات متحده و گروه های حقوق بشری به دلیل عدم قاطعیت نسبت به پکن مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدان می گویند که او بیشتر به عنوان یک دیپلمات به جای یک قهرمان حقوق بشر به این سفر رفته است. باشله قرار است قبل از کناره گیری در پایان همین ماه، گزارشی را درباره این موضوع منتشر کند.